სემინარი - "აშშ-ს და საქართველოს პოლიტიკური პარტიები: შედარებითი ანალიზი"


22 მაისს თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის და სოხუმუს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის: "აშშ-ის პოლიტიკური აზრი და სახელმწიფო ინსტიტუტები" ფარგლებში ჩატარდა პიცბურგის უნივერსიტეტის (ამერიკა) ლექტორის, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორის ვასილი რუხაძის სემინარი თემაზე: "აშშ-ს და საქართველოს პოლიტიკური პარტიები: შედარებითი ანალიზი."


Recent Posts