თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი დასრულდა


თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი: "გლობალური უსაფრთხოების პოლიტიკა" დასრულდა. პროექტში მონაწილე 60 მსმენელს გადაეცა კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 By Thomas Jefferson Research Center

© Copyright©