თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი დასრულდა


თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი: "გლობალური უსაფრთხოების პოლიტიკა" დასრულდა. პროექტში მონაწილე 60 მსმენელს გადაეცა კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.


Recent Posts