ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევები


24 ოქტომბერს, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდა თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის პროექტი "გლობალური უსაფრთხოების პოლიტიკა", პროექტი დახურა თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების მიმართულების ექსპერტმა და მკვლევარმა ალექსანდრე ნადირაშვილმა, თემით: "ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევები". პროექტში ჩართული იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 60 სტუდენტი. პროექტის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა.


Recent Posts