ლექციების კურსი საგარეო საქმეთა სამინისტროში 2015


სსიპ – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი. ლექციების კურსი "გლობალური უსაფრთხოება-სპეცსამსახურები" 2015


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 By Thomas Jefferson Research Center

© Copyright©