ლექციების კურსი საგარეო საქმეთა სამინისტროში 2015


სსიპ – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი. ლექციების კურსი "გლობალური უსაფრთხოება-სპეცსამსახურები" 2015


Recent Posts