საქართველოს პარლამენტი | Parliament Of Georgia


სემინარი საქარველოს პარლამენტში: იდეოლოგიური მუშაობა და გადმობირების მეთოდები სპეცსამსახურების არსენალში.

Seminar in the Parliament of Georgia: Ideological work and methods of reconciliation in the Arsenal of Special Services.


Recent Posts
Archive